Korfbal – Tennis – Gymnastiek

Disclaimer

Hoewel de informatie, die wordt aangeboden op de website van ODIS – Elsloo, met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden kunnen wij geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.

ODIS – Elsloo kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op haar website.

Hoewel het streven is van ODIS – Elsloo om de website permanent beschikbaar te hebben, kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen als gevolg van het -tijdelijk- niet beschikbaar zijn van de website.

 

Privacy Beleid

ODIS – Elsloo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

 

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

ODIS – Elsloo maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

 

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.