Korfbal – Tennis – Gymnastiek

Tennis

baan

Op sportpark Elzenhagen achter Eetcafe het Anker en de gymzaal van de Mr. K.J. Dijkstraschool ligt sinds eind 2012 de tennisbaan van de Sportverenining ODIS Elsloo.

Op 15 november 2012 richtte de Sportvereniging ODIS (Ons Doel Is Samenwerking) uit Elsloo in Friesland een nieuwe afdeling op: tennis. Een bijzonder gegeven in een tijd, waarin veel sportclubs zich zorgen maakten over het afnemende ledental en overheden geen budgetten meer hadden voor nieuwe initiatieven.

In Elsloo werkt dat gelukkig anders. In januari 2012 op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vesuviusclub ontstond het idee om in Elsloo gaan tennissen. Het doel was recreatief tennis. Gezondheid, beweging en sociale contacten tussen inwoners van verschillende leeftijden uit Elsloo en omgeving waren de hoofdthema’s.  Vol enthousiasme werd begonnen om de inwoners van Elsloo te interesseren voor tennis. Op deze website vindt u de verdere historie maar ook het laatste nieuws en natuurlijk alle informatie als u met ons mee wilt doen

Een jonge groeiende club, dat is de afdeling tennis van SV ODIS Elsloo. En onze ambitie ligt nog hoger: we willen vooral een belangrijke rol spelen in onze omgeving: sport, ontspanning, contact en verbinding. Niet alleen tussen mensen die dezelfde sport leuk vinden, maar ook tussen streekgenoten, generaties en zakelijke relaties.

Wil je mee doen? Mee tennissen, mee helpen met de de afdeling tennis of ons als sponsor ondersteunen? Je bent meer dan welkom! Op deze pagina vind je meer informatie, blijven er nog vragen over, schroom niet en neem contact met ons op.

Aanmelding, vragen, tips, suggesties, we horen graag ieders mening.

Namens ODIS afdeling Tennis

Willem Veurman en Arno Goettsch