Baanreglement

Algemeen

Op de baan kan gedurende het gehele jaar van 7.00 uur tot 23.00 uur vrij worden gespeeld, tenzij er bijzonder activiteiten zijn, zoals toernooien, lessen, onderhoud, etc. Dit wordt via het mededelingenbord en website aan de leden kenbaar gemaakt.

Indien er sneeuw op de baan ligt, dan is het betreden van de baan niet toegestaan.

Pasjes en sleutel

Ieder lid ontvangt bij het lidmaatschap en het voldoen van de contributie een pasje en een sleutel van het toegangshek, voor de sleutel dient bij ontvangst een borg worden betaald. Bij verlies van pasje en/of sleutel kunt u tegen betaling een nieuwe ledenpas en/of sleutel verkrijgen. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen ledenpas en sleutel ingeleverd te worden en wordt de borg terug betaald.

Afhangregels

U bent verplicht voor het betreden van de baan middels uw pasje af te hangen op het afhangbord. De speeltijden zijn in het afhangbord ingedeeld in tijdseenheden van een half uur. Er mag worden doorgespeeld totdat men wordt afgehangen. Op het afhang bord geef je met je pas aan hoe laat je bent begonnen. Daarna mag je een half uur spelen. Je mag je pas niet verschuiven

Introducé

Het is toegestaan om een introducé mee te nemen. Per introducé dient 2 euro te worden betaald. Wie in Elsloo of nabije omgeving woont, mag in een jaar max. 1x als introducé spelen. Als men vaker wil spelen dient men lid te worden

Gedrag

Het beheer en onderhoud van het tennispark berust bij de tennisvereniging. Alle leden dragen daardoor medeverantwoordelijkheid voor de staat van het park.

Van elke aanwezige wordt verwacht dat hij/zij zich sportief en respectvol gedraagt naar anderen.

Diegene die als laatste de baan verlaat dient, de baan netjes achter te laten, het hek af te sluiten en de verlichting te doven.

De vereniging is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen. Evenmin voor ongelukken en blessures ontstaan op de baan of tijdens het spelen, is de vereniging niet aansprakelijk.

Onregelmatigheden op of rond de baan dienen onverwijld aan een van de leden van het bestuur te worden gemeld.