Lidmaatschap en contributie

Een jonge groeiende club, dat is de afdeling tennis van SV ODIS Elsloo. En onze ambitie ligt nog hoger: we willen vooral een belangrijke rol spelen in onze omgeving: sport, ontspanning, contact en verbinding. Niet alleen tussen mensen die dezelfde sport leuk vinden, maar ook tussen streekgenoten, generaties en zakelijke relaties.

Wil je mee doen? Mee tennissen? Je bent meer dan welkom! Op deze pagina vind je meer informatie, blijven er nog vragen voer, schroom niet en neem contact met ons op.

Willem Veurman en Arno Goettsch

Contributie

In lijn met de ODIS contributie, is de Tennis contributie gebaseerd op een vast bedrag per maand. Dit bedrag wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van SV ODIS.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar en wordt daarna jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan door 3 maanden voor het einde van het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen bij de penningmeester van ODIS.

Senioren €8,00 per maand

Junioren (tot 14 jaar) €6,00 per maand