Sponsoren Tennis

Dank, dank, dank!!

In 1 jaar een tennisbaan aanleggen in Elsloo

In één jaar een tennisbaan aanleggen anno 2012 in een klein dorp als Elsloo was absoluut onmogelijk en ondenkbaar geweest zonder de hulp en steun van de vele sponsoren. Particulieren, fondsen en bedrijven hebben ons op allerlei manieren ondersteund, zowel materieel als immaterieel. Deze pagina op onze site is geheel aan onze sponsoren gewijd. Op deze pagina worden ze in willekeurige volgorde genoemd. Ook zijn er nog een aantal sponsoren die niet met name genoemd willen worden, we respecteren dat uiteraard, maar onze dank is er niet minder om.

Serviceclubs

Uit de opbrengst van het Sportgala in Appelscha werden we door de gezamenlijke serviceclubs uit Ooststellingwerf, Rotary, Ronde Tafel en Lionsclub ondersteund met de ledenwerfdag voor Sportclubs in Ooststellingwerf op 23 juni 2012. Dankzij dat initiatief konden we op deze dag 49 nieuwe leden inschrijven met een speciale aanbieding. Later heeft de Lionsclub ook nog eens €1000 geschonken uit de opbrengst van de Voorjaarsfair in Oldeberkoop voor de realisatie van de baan. Kijk ook op www.voorjaarsfair.nl

Fondsen

Een belangrijke financiële bijdrage werd geleverd door verschillende Stichtingen en Fondsen uit Ooststellingwerf.

• Het Lammert Brouwerfonds

• Stichting Bercoop Fonds

• Het RABO Coöperatiefonds

• Stichting Landbouwschoolfonds Oosterwolde en omstreken

We zijn deze fondsen zeer erkentelijk voor hun bijdragen. Dankzij deze financiële steun konden we in korte tijd een fantastische asfaltbaan aan laten leggen.

Loon- en aannemingsbedrijf de Samenwerking BV

Een bijzondere vermelding verdient Loon- en aannemersbedrijf de Samenwerking uit Elsloo. Het grondwerk, zoals het uitgraven, voorbereiden en afwerken van de baan werden door hen grotendeels als vorm van sponsoring uitgevoerd. Tevens hebben de mannen van de Samenwerking alle contacten voor het asfalteren en afwerken van de baan voor ons verzorgd. Zonder de inbreng van Loonbedrijf de Samenwerking was de baan zeker niet in deze korte tijd gerealiseerd.

We kunnen stellen dat de samenwerking tussen de Samenwerking en ODIS (ons doel is Samenwerking) fantastisch is geweest.

www.desamenwerkingbv.nl

Certificaathouders

Voor de financiering van de baan hebben we 24 certificaten t.w.v. €500 uitgegeven. Particulieren en ondernemers uit Elsloo en omgeving namen deze certificaten in no time van ons af, waardoor we ook de financiering in eigen hand konden regelen. Met deze opbrengst van €12000 waren we in staat, om de aanleg van onze baan compleet af te ronden binnen een jaar. De certificaten worden in de komende jaren weer afgelost (4 per jaar, trekking in de ODIS jaarvergadering)

Sponsoren certificaathouders worden na toestemming van de betrokkenen op deze pagina geplaatst.

Vrijwilligers en overige ondersteuners

Daarnaast hebben vele enthousiaste vrijwilligers een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van onze baan. bijvoorbeeld bij het plaatsen van het hek, de lichtmast, het grondwerk, het verzorgen van mailingen, folders, het voorbereiden van activiteiten, het verzorgen van inschrijvingen, het opstellen van een baanregelment, het realiseren van een versierde wagen, het aanleggen van een pad naar de baan, enzovoort, enzovoort.

Allen verdienen hiervoor onze grote waardering en dank.

Tennisnetwerk, overige sponsoren en support

In september organiseerden we de tennisnet-werkavond. De ondernemers die hierbij aanwezig waren ondersteunden met hun bijdrage voor de avond ook onze tennisclub. Onderstaande bedrijven waren aanwezig of hebben ons op andere wijze financieel ondersteund en geholpen.

In willekeurige volgorde: Tolboom Daktechniek, Theo Wijntjes, Eetcafé het Anker, Winkel Elsloo, VakB, Siton Autogroep, Kapsalon Ideaal, Groepsaccomodatie de Schaopedobbe, Camping Wilhelminahoeve, Schildersbedrijf Koopstra-Timmer, Klussenbedrijf Eelco Jongsma, Kwekerij de Horst, M Hulzinga Tweewielers, Remko Gaykema, TSB de Vos, Paardenpension Elslerveld,